PTBioch

Oddział Śląski

W imieniu Zarządu Oddziału Śląskiego PTBioch zapraszam na zebranie, które odbędzie się 28 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Zakładzie Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

A.L. Sieroń

×

Dane kontaktowe

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI
Wydział Lekarski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
 
Ul. Medyków 18
40-752 Katowice
 
+48 32 208 8382